Back to Top
Sản Phẩm / Trang
Xếp theo

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN

SẢN PHẨM NỒI NẤU ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÁC QUÁN ĂN – CHUYÊN NẤU PHỞ

noi-nau-pho-doi-20lit-50lit

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 70LÍT ĐÔI CHÂN THẤP

5,000,000₫
1noi-nau-pho-don-80lit

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 20LÍT ĐƠN

1,800,000₫
noi-nau-pho-đơn_ncn

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 100LIT ĐƠN

6,800,000₫
noi-nau-pho-đơn_ncn

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 160LÍT

10,600,000₫
noi-nau-pho-đơn_ncn

NỒI NẤU PHỞ INOX 70 LÍT BẰNG ĐIỆN ĐƠN

5,000,000₫
noi-nau-pho-doi-20lit-50lit

NỒI NẤU PHỞ CÔNG NGHIỆP 80 LÍT INOX BẰNG ĐIỆN ĐÔI

5,800,000₫
1noi-nau-pho-doivuong2

NỒI NẤU PHỞ CÔNG NGHIỆP 80 LÍT INOX BẰNG ĐIỆN ĐÔI VUÔNG

5,800,000₫
1noi-nau-pho-doivuong2

NỒI NẤU PHỞ CÔNG NGHIỆP 90LÍT BẰNG ĐIỆN ĐÔI VUÔNG

1,000₫
noi-pho-dien-3-noi-205070lVI

NỒI NẤU PHỞ INOX ĐIỆN BẰNG ĐIỆN 150LÍT 3 NỒI

11,000,000₫
noi-nau-pho-doi-20lit-50lit

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 100LÍT ĐÔI CHÂN THẤP

7,000,000₫
noi-nau-pho-doi-20lit-50lit

BÁN NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 70LÍT ĐÔI CHÂN BỆ

5,000,000₫
noi-nau-pho-don-2

NỒI NẤU PHỞ INOX BẰNG ĐIỆN 50LÍT ĐƠN

3,500,000₫